ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ : สาคอมพิวเตอร์ โขดหิน ระยอง ซ่อมนอกสถานที่

Posts Tagged ‘Windows 8

Windows 8 รุ่นที่มีให้ดาวโหลดทดลองใช้งาน มีอยู่ 3 ชุด ได้แก่ 32 บิต 64 บิต และ Developer

เริ่มการติดตั้ง…

 

เริ่มการปรับแต่งค่า เวอร์ชั่นนี้ใช้พื้นหลังสีเขียว…

ตัวอย่างหน้า  Error เปลี่ยนจาก Bluescreen…

ลักษณะหน้าตา เมื่อติดตั้งแล้ว

อะไร อะไร เปลี่ยนแปลงไป….??????  • No comments yet