ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ : สาคอมพิวเตอร์ โขดหิน ระยอง ซ่อมนอกสถานที่

Posts Tagged ‘Server 2003 SP2 R2 64 Bit SATA AHCI RAID 2010

ดำเนินการทดสอบและปรับปรุง Windows Server 2003 SP2 R2 64 Bit Enterprise 2010 SATAII AHCI Full Speed High Performance

เมื่อทดสอบใช้งานพบความแตกต่างกันอย่างมากเมื่อทำงานบนชิฟเซ็ตรุ่นใหม่ๆ และความจุแรมที่เพิ่มมากขึ้น ก็สามารถเสริมประสิทธิภาพเต็มความจุที่เกินกว่า 3.15 GB ที่ใช้เต็มพิกัดในรุ่น 32 บิต วินโดว์ตระกูลนี้ไม่ค่อยมีใช้ในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่จะใช้ตามห้างร้านหรือองค์กร(เป็นเครื่องแม่ข่าย) ติดตั้งกันครั้ง ก็ใช้กันยาวนานจนลืมไปเลย…

รายการการปรับปรุงและการเชื่อมต่อฮาร์ดดิส  ก็พัฒนาไปในแนวเดียวกับ Windows Xp 2010 By Sarcomputer ซึ่งอาจจะไม่มากและบ่อยครั้งครับ

 

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการติดตั้ง วินโดว์เซิร์ฟเวอร์ 2003 R2 32/64 บิต เวอร์ชั่น 2553/2010 SATA AHCI  • No comments yet