ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ : สาคอมพิวเตอร์ โขดหิน ระยอง ซ่อมนอกสถานที่

Posts Tagged ‘การติดตั้ง RAID

ตัวอย่างนี้ อาจเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยกล่าวถึง ในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

** คู่มือเกือบทุกค่าย จะมีคำอธิบายถึงโหมด AHCI และ RAID ว่า รองรับเพียง Vista / Windows 7 เท่านั้น (คือติดตั้งได้สองรุ่นนี้) แม้แต่ช่างเองก็มีอยู่มากที่ว่ามันเป็นอย่างนั้น (ไม่รวม OS ตะกูล Server นะครับ พวกนี้ใช้คู่กันมากนานแล้ว) **

ต้องยอมรับ ว่าเมื่อก่อนก็คิดว่ามันเป็นเช่นนั้น และมันคงจะใช้บนเครื่องแม่ข่ายอย่างเดียว แต่ปัจจุบัน การผลิตชิฟเซ็ตนั้นเอื้ออำนวยเทคโนโลยีมาถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปแล้ว ซึ่งถ้าไม่ลองก็อาจไม่รู้…

และในเนื้อหานี้ ก็ได้มีโอกาสหยิบมาอธิบายให้เห็นเป็นแนวทาง..(อาจไม่มีความรู้มากนัก ก็ขออธิบายตามผลที่ได้ทดลอง)

ซึ่งโหมดการเชื่อมต่อ-ทำงาน AHCI RAID นี้ ผมผู้เขียนได้อธิบายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้ติดตั้งยังหันหลังกลับไปใช้ ATA บนสาย SATA พอร์ต เป็นจำนวนมาก…. ทั้งๆ ก็มีโหมด AHCI RAID ที่น่าจะนำมาใช้งานมากกว่า แต่ RAID ที่จะพูดถึงนี้ อาจไม่ได้เรียกใช้บ่อยเหมือน AHCI เนื่องด้วยคุณจะต้องซื้อฮาร์ดดิส อย่างน้อย 2 ลูกขึ้นไปเพื่อใช้งานโหมดนี้ (เปลืองตังค์) 55 เอาละ ทีมช่างทั้งหลายก็ลองไปปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดก็แล้วกัน หรือลองค้นคว้าทดลอง

สำหรับเรื่อง RAID นี้ อาจจะไม่ค่อยมีใครนำรูปและวิธีการมาให้ดูมากนัก(มีแต่พูดหลักการ อย่างนั้นอย่างนี้) มันอาจเป็นวิชาความรู้ที่สงวนไว้ใช้กับการติดตั้ง Server ก็เป็นได้

การปรับแต่งค่าไบออส และ ปรับแต่ง RAID

หน้าแรก จะมีเมนูหลัก 4 ตัวเลือก จากการกดปุ่มลัดหน้าสถานะ RAID

1 ดูรายการที่ตั้งค่าไว้

2 กำหนดค่า

3 ลบค่าที่ได้กำหนดไว้

4 การปรับโหมดควบคุม

Windows XP ที่จะทำการติดตั้งนี้ ควรใช้รุ่นที่รองรับ SATA3 ในปี 2011 จะไม่ติดปัญหาในการติดตั้งบนชิฟใหม่และเก่ากว่า หรือจะหันหลังกลับไปใช้ Floppy Drive A ก็ได้.. ตามการติดตั้งแบบยุคแรกๆ ที่ใช้ติดตั้งเมื่อหลายปีก่อน

มาตรฐาน RAID อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/RAID

Level

Min # of drives Space Efficiency Array Failure Rate** Read Benefit Write Benefit Image
RAID 0 2 1 1−(1−r)n nX nX RAID Level 0
RAID 1 2 1/n rn nX 1X RAID Level 1
RAID 2 3 1 − 1/n ⋅ log2(n-1) variable variable variable RAID Level 2
RAID 3 3 1 − 1/n n(n−1)r2 (n−1)X (n−1)X* RAID Level 3
RAID 4 3 1 − 1/n n(n−1)r2 (n−1)X (n−1)X* RAID Level 4
RAID 5 3 1 − 1/n n(n−1)r2 (n−1)X* (n−1)X* RAID Level 5
RAID 6 4 1 − 2/n n(n-1)(n-2)r3 (n−2)X* (n−2)X* RAID Level 6

ตัวอย่างเป็นการทดสอบใช้ HDD SATA2 บนพอร์ต SATA3 ซึ่งจะสามารถแสดงบอกสถานะดิสด้วยว่าเป็นชนิด SATA 3Gb/s ถ้าใช้ HDD SATA3 จะแสดง 6Gb/s

ก่อนการตั้งค่า

ตั้งค่า RAID

กำหนดค่า RAID 0  เสร็จแล้วให้บันทึกค่า รีบู๊ตเริ่มการลงวินโดว์

ชื่อตัวเลือกบู๊ตระบบจะเปลี่ยนไป

การติดตั้งด้วย Windows xp 2011 AHCI-RAID SATA3.0

ตัวอย่าง เครื่อง HP Pavilion High Performance PC  –> Core i5 SATA RAID

โหมดในเครื่อง HP ตัวอย่างนี้ ไม่ได้ใช้ RAID x (x คือ เลขต่อท้ายประเภท) แต่เป็นการใช้ SATA 3Gb/s บนโหมด RAID ซึ่งสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสตัวเดียวในการใช้งานได้

ค่าเริ่มต้น เลือกใช้ SATA RAID ตามการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ HP แต่ก็สามารถใช้ IDE/AHCI ได้สำหรับเครื่องซีรีย์นี้

ตัวอย่างการใช้งาน RAID 0 Harddisk SATA 6Gb/s

แสดงสถานะ HDD SATA3

ทดสอบติดตั้ง Windows Xp 2012 All SATA RAID AHCI Driver

ธีมเริ่มต้นของเวอร์ชั่น ปี 2012 มาตรฐาน

รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งครบทั้งหมดในขั้นตอนเดียว ครอบคลุม USB3.0 SATA 3.0 RAID 0

ตัวอย่าง การติดตั้งใช้งาน RAID 1 แบบสำหรับสำเนาฮาร์ดดิส อาจประยุกต์ใช้ในงานติดตั้งแบบ No Harddisk ของร้านเน็ตและเกม…

รายการอุปกรณ์หลังจากติดตั้งเสร็จ แสดงประเภทฮาร์ดิสที่ใช้งานแบบ RAID 1

ตัวอย่าง Windows 7 Nforce RAID

WinXP2010 Nforce RAID

WINXP 7Style 2011 Nforce RAID

WINXP2012 NForce RAID

โหมด Nforce RAID MIRROR เมื่อ Hard Disk ลูกหนึ่งลูกใดเสีย ยังสามารถบุ๊ตทำงานได้ อีก 1 ลูก เหมือนสำเนาแบบ RAID 1

WINDOWS 7 SATA3 RAID 0 32Bit การทำงานเร็วขึ้นชัดเจน

Windows7 SATA3 RAID 0  64bit

Windows Vista SATA3 RAID 0

ส่วนการใช้ RAID 1 คล้ายกันนะครับ

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์  • No comments yet