ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ : สาคอมพิวเตอร์ โขดหิน ระยอง ซ่อมนอกสถานที่

Windows Home Server 2011 SP1 SATA AHCI Mode Max 8GB Ram Installation

Posted on: สิงหาคม 29, 2011

การติดตั้ง Windows Home Server 2011 SP1 (WHS2011) บน SATA AHCI (RAID ยังไม่ใช้งาน)

ตัวอย่างนี้ได้นำข้อมูลประกอบมาจากการติดตั้งสำหรับใช้งานจริง บนเทคโนโลยี SATA3.0 AHCI ซึ่งเป็นวินโดว์ที่ใช้สำหรับงานแม่ข่ายหรือให้บริการเว็บไซด์ขนาดเล็กจนถึงระดับกลาง..

** วินโดว์รุ่นนี้ทดสอบติดตั้งโหมด SATA AHCI 3.0 จะพบปัญหาติดตั้งไม่สมบูรณ์ในบางชิฟเซ็ต แม้จะออกแบบโมดูล msahci เหมือน Windows7 มาแล้วก็ตาม**

เริ่มการติดตั้ง จากแผ่น WHS 2011 SP1 64 bit

หลังจากโหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จจะเริ่มขั้นตอนการปรับแต่งการติดตั้ง

ระบบการติดตั้ง เหมือนในเวอร์ชั่น WHS2003 ที่ได้ใช้งานหลายปีก่อนหน้านี้

แสดงลำดับการติดตั้งเหมือน วิสต้าและวินโดว์7

เริ่มขั้นตอนการปรับแต่งระบบโมดูลเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่าบัญชีและเขตภูมิภาค

ขั้นตอนนี้ถ้ามีก็สามารถลงทะเบียนได้เลย

กำหนดรหัสผ่าน

ตั้งค่าการอัปเดต

ปรับปรุงโมดูลที่มากับวินโดว์รุ่นนี้

อัปเดตโมดูลและบริการที่ได้ติดตั้ง

Server พร้อมใช้งานแล้ว

ทำการลงชื่อใช้งานปรับแต่ง ตามลักษณะการใช้งาน

อ่านเพิ่มเติมในส่วนการปรับแต่งค่าและบริหาร Server นี้ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า สาคอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์


  • No comments yet
%d bloggers like this: