ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ : สาคอมพิวเตอร์ โขดหิน ระยอง ซ่อมนอกสถานที่

Windows XP SP3 For SAMSUNG NP-R423 /R428 /R429 /R439 SATA AHCI

Posted on: กรกฎาคม 2, 2011

การติดตั้ง Windows xp สำหรับ Notebook SAMSUNG NP-R423 /R523  อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ

เริ่มจากการปรับโหมด AHCI Away ไม่แนะนำให้เลือกใช้ Auto ใน Windows xp เพราะจะไม่ได้ทำงานโหมด AHCI บนชิฟเซ็ต AMD

ค่ายนี้ขอแนะนำให้เลือกซื้อใช้อีกค่ายนะครับ เนื่องด้วยการสนับสนุนเรื่องไดร์เวอร์ดีกว่าค่ายอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้แนะนำ Toshiba ไปบ้างแล้วที่การสนับสนุนและประสิทธิภาพในรุ่น Core i 5 ดีเยี่ยม

ดูรายละเอียด Windows xp ที่ใช้ทดสอบติดตั้ง  Windows XP 2011 AHCI SP3  7Style Edition

เว็บดาวโหลดของไทย  http://www.samsung.com/th/support/download/supportDownloadMain.do

หน้าเดสท๊อปโดยรวม การประมวลผลด้วย AMD Dual Core

แสดงคุณสมบัติการ์ดจอ ค่าย AMD ATI HD 5470

แสดงรายการไดร์เวอร์ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ จะทำให้โปรแกรมทำงานบนชิฟเซ็ตอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Windows xp SAMSUNG R439 AHCI Driver Full

ขอขอบคุณ

สาคอมพิวเตอร์


  • No comments yet
%d bloggers like this: